نوع محصول
جستجو
  
  
  
  
Tampax Super
تامپکس سوپر

با قدرت جذب بالا (۳ قطره)
مناسب براي خونريزی متوسط تا زياد

  
  
  
Tampax Regular
تامپکس رگولار

با قدرت جذب متوسط (۲ قطره)
مناسب براي خونريزي کم تا متوسط

  
  
  
Tampax Compak Super
تامپکس کامپک سوپر

با قدرت جذب بالا (۳ قطره)
مناسب برای خونریزی متوسط تا زیاد

  
  
  
Tampax Compak Regular
تامپکس کامپک رگولار

با قدرت جذب متوسط (۲ قطره)
مناسب برای خونریزی کم تا متوسط

  
  
  
  
All Brands