نوع محصول
جستجو
  
  
نحوه مصرف

۱) تامپون را باید چند وقت یکبار عوض کرد؟
۲) چه طور می توان زمان تعویض تامپون را متوجه شد؟
۳) آیا می توان از تامپون ها در طول شب استفاده نمود؟
۴) چه سایزی از تامپون مناسب تر است؟
۵) چه طور میتوان تشخیص داد که تامپون مناسب تر است یا پد؟

  
  
  
  
All Brands