نوع محصول
جستجو
  
  
افرادی که برای اولین بار می خواهند از تامپون استفاده کنند

نوار بهداشتی و تامپون چه تفاوتی با هم دارند؟
نوارهای بهداشتی در خارج از بدن مورد استفاده قرار می گیرند، آنها به لباس زیر چسبانده می شوند تا خون قاعدگی را به محض خارج شدن از بدن در خود جذب کنند.

  
(TSS) Toxic Shock Syndrome بیماری

Toxic Shock Syndrome سندرم شوک سمی، بیماری نادر اما بسـیار جدی است که ممکن است منجر به مرگ شود. علت آن سموم تولید شده از باکتری Staphylococcus aureus می‌باشد که معمولا در بینی و واژن یافت می‌شود.

  
تامپون چیست؟

تامپون ها محصولات بهداشتی قاعدگی جهت مصرف داخلی هستند. آنها حاوی یک پد جاذب، یک پوشش خارجی نبافته و یک نخ جهت خارج نمودن تامپون می باشد که به وسیله دوخت به پوشش خارجی متصل شده است.

  
چرا از تامپون ها استفاده می کنیم؟

تامپون ها بهترین و بهداشتی ترین راه محافظت از شما در هنگام قاعدگی هستند و برای خانم هایی که زیاد فعالیت می کنند مناسب می باشند.

  
چرا از تامپون های تامپکس استفاده می کنیم؟

تامپون های تامپکس با قدرت جذب بالا و انبساط و تغییر شکل متناسب با واژن در هنگام قاعدگی بیشترین محافظت و راحتی را به همراه دارند.

  
چگونه از تامپون تامپکس کامپک استفاده کنید

تامپون تامپکس کامپک متشکل از مواد جاذب طبیعی کتان و یا ابریشـم مصـنوعی است که وارد واژن شـما شده و با بهره‌گیری از تکنولوژی Compak® Clean temTM طوری طراحی شده اند که خون قاعدگی را از قسمت سر تامپـون جذب کرده و از آن جایی که خون قاعدگی قبل از خروج از بدن جذب می‌شود بوی بد قاعدگی نیز تولید نمی‌شود.

  
چـگونه از تامپـون تامپـکس استفاده کنید

تامپون تامپکس متشکل از مواد جاذب طبیعی کتان و یا ابریشم مصنوعی است که وارد واژن شما شده و با بهره‌گیری از تکنـولوژی محافظ Protective Skirt بیشـترین محافظت مورد نیاز شـما را فراهم می‌آورد. خون قاعدگی به محض بیرون آمدن از رحم قبل از خارج شدن از بدن جذب تامپـون می‌شـود و به ایـن ترتیب بوی بد قاعدگی نیز از بین می‌رود.

  
  
  
  
All Brands